Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"Det är på tiden att vi går i Engelbrekts fotspår och mobiliserar svenska folket mot etablissemanget!" -Tomas Andersson, Engelbrektsmarschen 29 april 1995


Artikelserie: BSS – en tillbakablick (Del 1 av 5)

Förord från redaktionen
SD-Arkivet publicerar med författarens tillåtelse den här artikelserien under de sista dagarna av 2014. Vi hoppas att den skall ge våra läsare en bättre inblick i och en mer nyanserad bild av Sverigedemokraternas rötter, som kan härledas till folkkampanjen Bevara Sverige svenskt (BSS). Ägna gärna lite utav den sista tiden av året åt att läsa denna intressanta tillbakablick!

Artikelserie i fem delar av Mattias From.
Del 1 av 5: 1979-1980 (Uppdaterad december 2014)
Tidigare publicerad i Nationell Idag nr. 40, 2012


BSS började sin verksamhet genom att dela ut flygblad. Foto: Magasinet/SVT.

Bakgrund
”Sverigedemokraterna grundades 1988 av personer ur den uttalat rasistiska rörelsen BSS – Bevara Sverige svenskt” – Inslag i SVT Debatt 23/11 2004.

”Deras första skiva sponsrades av den rasistiska organisationen BSS” – TV4 Nyhetsmorgon om vikingarockbandet Ultima Thule.

Så har det låtit i stort sett varje gång det kulturella och massmediala etablissemanget berört vikingarockbandet Ultima Thules eller Sverigedemokraternas tidiga historia och deras respektive kopplingar till den tvärpolitiska kampanjorganisationen BSS - Bevara Sverige svenskt, som var verksam under 1980-talets tidigare del. Men hur ligger det egentligen till? Stämmer det att BSS var en rasistisk rörelse? Bestod den endast av allmänt hatiska, fördomsfulla och intoleranta personer? Eller var BSS i själva verket en tvärpolitisk organisation med en samling ansvarsfulla och modiga nationellt sinnade individer som satte nationens välbefinnande framför sitt eget och som redan i ett tidigt stadium insåg problemen med den utomeuropeiska massinvandringen till Sverige som påtvingats vårt folk. Var de kanske bara trötta på det mångkulturella samhällsexperimentet och det förfall med motsättningar mellan folkgrupper som går i dess spår?

I den här artikelserien, som bygger på ett noggrant undersökande arbete ger jag en annan bild av den omdebatterade rörelsen. En bild som aldrig kommit fram i vårt lands totalt likriktade massmediala åsiktsmonopol. Som stöd för denna bild har jag bland annat boken "BSS – Ett försök att väcka debatt" av Leif Zeilon, som var en av initiativtagarna till BSS. Det är en mycket läsvärd bok som jag verkligen kan rekommendera för den som är intresserad av en mer nyanserad bild av hur den nationella verksamheten såg ut under 1980-talet. Självklart skall man inte enbart förhålla sig till en publikation utan jag har även tagit del av och granskat kritikernas bild av BSS.

BSS bildas
”Förespråkarna för fortsatt massinvandring hade fel på de flesta områden och jag rätt. Stärkt av detta självförtroende beslutade jag mig för att försöka väcka några själars intresse kring denna fråga och förhoppningsvis kunna bidra till att åtminstone skapa en debatt kring frågan. Jag och ett par kamrater totade ihop ett flygblad med en provokativ text – en fiktion om det framtida Sverige om invandringen tilläts fortsätta. Vi undertecknade flygbladet ”Bevara Sverige svenskt” och räknade med att om detta flygblad delades ut så skulle massmedia slutligen få tag i det och ställa frågor till de folkvalda politikerna”

Så beskriver organisationens grundare Leif Zeilon (numera Ericsson) bildandet av Bevara Sverige svenskt, som ägde rum under sommaren 1979 i sin bok "BSS – ett försök att väcka debatt".


BSS första flygblad där man bland annat menade att om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Foto: Magasinet/SVT.

Det första flygbladet
Det ”provokativa” flygbladet Zeilon syftar på var ”Sverige dör, låt Sverige leva”. Detta flygblad, som spreds i massupplaga i bland annat Södertälje under 1979-1980 är det vanligaste argumentet från massmedia och inte minst den vänsterextrema tidskriften Expo för att BSS skulle ha varit en rasistisk organisation. Så här stod det bland annat i flygbladet:

”Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller.”

Vad vi skall komma ihåg är att detta var en provokativ text från slutet av 1970-talet och såhär hade man förmodligen inte uttryckt sig idag. Men med det i beaktning ställer jag mig ändå frågande till att man 1- stämplar flygbladet som rasistiskt och 2- stämplar BSS som en rasistisk organisation enbart på grund av ett flygblad. Vari ligger rasismen i flygbladet? BSS varnade för ett samhälle där svenskarna blivit allt mer undanträngda och en minoritet i sitt eget land. De talade också om blandfolk/blandkultur. Men är det verkligen rasism att motsätta sig dessa fenomen? För mig är rasism chauvinism, dvs. att man värderar folkgrupper olika samt ser ned på andra folk. BSS var motståndare till att införa ett mångkulturellt samhälle i Sverige, men man var för mångfalden i världen och värderade inte världens folk olika utan motsatte sig endast alla världens folks rätt att bo i vårt land. Rasism är tyvärr det ord i Sverige som fått i särklass mest inflation – vilket lett till att man urvattnat ordets sanna betydelse. Detta har lett till att folk felaktigt stämplats som rasister.


BSS hade sin första postbox i Malmö. Foto: Magasinet/SVT.

Yttrandefriheten som försvann
Från början var det inte tänkt att BSS skulle bildas som någon ”rörelse”, utan att man genom flygblad undertecknade Bevara Sverige svenskt skulle försöka väcka en debatt om den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken som allt för länge präglat landet. Massmedia tog förvisso upp flygbladet och BSS hamnade i rampljuset, men endast för att få anklagelser om ”rasism” riktade mot sig. Debatten om massinvandringen och dess fruktansvärda konsekvenser för Sverige och svenskarna uteblev totalt. Därför intensifierade man sin kamp och BSS kom senare att bildas som en förening för att sedan upplösas och bli ett politiskt parti. Efter en misslyckad partibildning bildades Sverigedemokraterna, ett parti som i nästa riksdagsval kan bli Sveriges tredje största parti.

Den 29 november 1980 skrev Dagens Nyheter om BSS: "En anonym grupp i Stockholm sprider propaganda mot invandrare som är ren hets. Den enda utåt synliga delen av gruppen är en postbox och ett postgironummer i Malmö. En statlig utredning kommer i sommar med förslag som gör det möjligt att stoppa denna hets med lagens hjälp".

I länder där det inte råder någon demokrati är det vanligt att man förbjuder och kriminaliserar obekväma åsikter som kan vara ett hot mot de styrande och som man inte klarar av att ta en saklig debatt med. Men det är inte bara i kommunistiska länder med envåldshärskare som denna odemokratiska metod används. Även i Sverige har man gjort inskränkningar i yttrandefriheten och man kan få både böter och fängelse för att uttrycka vissa åsikter om dessa faller inom ramen för lagen om hets mot folkgrupp. Detta är helt fel väg att gå. I ett demokratiskt samhälle debatteras olika åsikter – inte kriminaliseras!


BSS grundaren Leif Zeilon förföljdes både i hemmet och på arbetsplatsen av hänsynslösa reportrar pågrund av sina åsikter. Något som resulterade i att han förlorade jobbet. Foto: Magasinet/SVT.

Politisk förföljelse
Hetsjakten på BSS började på allvar först i december 1980 då tv-programmet Magasinet uppmärksammat flygbladen mot invandringen och sände ett över en timme långt hetsreportage där man försökte koppla samman BSS till allsköns öppet antidemokratiska och nynazistiska rörelser. Man gick till och med så långt att man förföljde Leif Zeilon med tv-kameror både utanför hans lägenhet och utanför arbetsplatsen på Folkrörelsernas Byggföretag (BPA). Något som resulterade i att Zeilon fick sparken från sin tjänst som dataoperatör. Detta skedde dagen efter att inslaget i Magasinet, där han pekades ut som ledaren för BSS sändes!

Man talar från etablissemangets sida sig gärna varma om hur demokratiskt det svenska samhället är och att vi respekterar varandras åsikter samt att alla inte tycker lika i en demokrati. Men ligger dessa åsikter utanför de politiskt korrekta ramarna skall man på alla tänkbara sätt förföljas genom yrkesförbud, hetsjournalistik och rena lögner. I en demokrati värd namnet skall ingen kunna avskedas från sin arbetsplats på grund av sina åsikter så länge dessa inte påverkar arbetet. Zeilon blev av med sitt arbete trots att han aldrig propagerat för BSS på arbetsplatsen.

Falska flyktingar
Under 80-talet kunde det ibland förekomma kritik mot flyktingpolitiken i massmedia, även om det skedde mycket sällan. I december 1980 gjordes en reportageserie i Dagens Eko där man tog upp fenomenet att assyrier och syrianer ofta åker hem till sina hemländer på semester – samma hemländer som de enligt egen utsago skall ha flytt ifrån och sedermera beviljats uppehållstillstånd för asyl i Sverige!

"Hemvändande flyktingar och andra emigranter som oftast semestrar här och då kommer med nya Volvo-bilar berättar om tillvaron i Sverige, med fantasilön och att svenskar och svenska myndigheter är lättlurade. Invandringen har lett till ett nytt talesätt i de nordöstra delarna av Syrien. Om man ska karaktärisera en person som särskilt naiv, godtrogen, lättlurad och dum så säger man att vederbörande är "mera svensk än en svensk".

Fortsättning följer!

2014-12-25 19:19:00

Mattias From


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!