Notice: session_start(): ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5/sessions) failed: Permission denied (13) in /var/www/html/system/common.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/system/common.php:5) in /var/www/html/system/ui.php on line 6
SD-Arkivet - Sverigedemokraternas historia digitaliserad! - www.sdarkivet.com
Start Filmarkiv Ljudarkiv Bildarkiv Program Publikationer Trycksaker OmVad fanns innan SD?
-Till BSS-Arkivet
-Till SvP-Arkivet

SD-Arkivet - Start

"BSS var en tvärpolitisk organisation som ville informera väljarna och politikerna om följderna av oansvarig invandrings och flyktingpolitik." -Ola Sundberg, 3 augusti 1989


Artikelserie: BSS – en tillbakablick (Del 3 av 5)

Förord från redaktionen
SD-Arkivet publicerar med författarens tillåtelse den här artikelserien under de sista dagarna av 2014. Vi hoppas att den skall ge våra läsare en bättre inblick i och en mer nyanserad bild av Sverigedemokraternas rötter, som kan härledas till folkkampanjen Bevara Sverige svenskt (BSS). Ägna gärna lite utav den sista tiden av året åt att läsa denna intressanta tillbakablick!

Artikelserie i fem delar av Mattias From
Del 3 av 5: 1983-1984 (Uppdaterad december 2014)
Tidigare publicerad i Nationell Idag nr. 43, 2012


BSS deltog flera gånger i högtidlighållandet av Karl XII på konungens dödsdag den 30 november. Illustrationer: Patrioten (BSS tidning) nr. 6 1985 samt nr. 7-8 1986.

Höga förväntningar inför framtiden
Med en egen interimsstyrelse bildad gick folkrörelsen Bevara Sverige svenskt stärkta in på det nya året. 1982 hade varit det i särklass aktivaste året dittills för BSS och förväntningarna inför framtiden var höga.

30 november
Att högtidlighålla minnet av hjältekonungen Karl XII på hans dödsdag den 30 november har länge varit en central tradition för nationalistiska rörelser. Denna tradition att med fackeltåg upprätthålla kungens minne har engagerat ett stort antal olika nationella grupper ända sedan 1853. Detta togs också upp av BSS under 1980-talet, som nu var tillräckligt stora för att samla en hel del folk till sina utåtriktade aktiviteter. Fortfarande under 1950-talet högtidlighöll man Karl XII minne i skolorna. Dessa fosterländska traditioner städades dock bort för gott i 1970-talets liberalmarxistiska flumskola. Då skulle nämligen alla börja tänka internationellt och det svenska hamnade i skymundan. För de som inte känner till historien kring Karl XII kan nämnas att han endast var 15 år gammal när han blev kung över Sverige. Han gjorde sig snabbt känd för sitt mod och ledde Sverige genom flera fälttåg. 36 år gammal stupade han i slaget vid Fredrikshald, Norge efter att ha träffats av en kula i huvudet. Kulan var i själva verket en rund bröstknapp som avfyrats och det har spekulerats i om Kungen i själva verket blev mördad. "Kulknappen" kom nämligen från en svensk uniform. Detta var den 30 november 1718. Karl XII, som själv ofta var med i striderna var känd för sitt mod och för sin kamp för fäderneslandet. Det är därför ingen slump att nationellt sinnade ser upp till just honom och hans kamp för Sverige.


Tack vare BSS kunde ett 30 november firande genomföras även 1981. Foto: Okänd.

I hetsreportaget om BSS i SVT:s Magasinet som sändes i december 1980 bedrev man också en hetsjakt mot Narvaförbundet, som utklädda till karoliner varje år firade 30 november genom att marschera till Karl XII staty i Kungsträdgården. Man försökte i Magasinet koppla samman både Narvaförbundet och BSS till allsköns extremistgrupper och tidningarna följde efter. Detta gjorde att det inte dök upp lika många från Narvaförbundet året därpå, några hade skrämts till tystnad. Men ett antal BSS:are hade dykt upp, men tyvärr även ett trettiotal äggkastande kommunister som i vanlig ordning försökte störa manifestationen. Men firandet kunde trots allt genomföras. 1982 blev dock en tragedi. Då fanns bara en person representerad från Narvaförbundet i form av deras viceordförande. När denne skulle lägga ned sin krans vid konungens fötter blev han attackerad och nedslagen av rödingarna som stal kransen och kastade den i vattnet. Naturligtvis tog inte massmedia avstånd från kommunisternas oacceptabla beteende, utan skrev enbart att det var stökigt under 30 november. Det var dock inte intressant att skriva vem eller vilka som stod för stökigheterna…

Men 1983 hade BSS tröttnat på dessa odemokratiska, landsförrädiska element som störde ordningen och angrep 30 november firandet. Man kraftsamlade och lyckades få ihop omkring 100 personer. Motdemonstranterna på vänsterkanten var ungefär lika många, men dessa lyckades inte stjäla scenen den här gången. Året därpå, 1984 blev en storseger för nationalisterna. Över 200 personer med facklor och banderoller ställde upp för Sverige. Slagord som ”Bevara Sverige svenskt!” och ”Stoppa kommunismen” ekade längs gatorna. Man spelade även musik, bland annat vår nationalsång ”Du gamla, du fria” med Ultima Thule. Tal hölls av både BSS och Nationaldemokratiska Partiet. Den här gången hade kommunisterna inte en chans att kapa 30 november med sina våldsamma odemokratiska och landsförrädiska motaktioner. Patrioterna hade segrat och kunde lugnt genomföra sin fredliga manifestation.

BSS skaffar lokal
Till årsmötet i mars 1984 kom hela 80 personer, vilket var det största årsmötet BSS hade haft dittills. Under sommaren samma år hade Bevara Sverige svenskt växt så mycket att det var på tiden att skaffa sig en egen lokal att kunna verka i. Fram till dess hade all föreningsverksamhet skett hemma hos de aktiva medlemmarna och i vissa fall i bokade lokaler. Samtidigt som invandringen fortsatte att öka och när diverse invandrarföreningar med egna lokaler började poppa upp likt svampar ur jorden hade BSS sedan bildandet 1979 stått utan en egen lokal. Därför att till skillnad från invandrarföreningarna och de etablerade politiska grupperna stod man helt utan ekonomiskt stöd från staten. Invandrarföreningarna beviljades rikligt med verksamhetsbidrag under varje år och de etablerade partierna öste skattepengar över både sig själva och deras ungdomsförbund. Detta gjorde det svårt att konkurrera på lika villkor och väcka opinion.


Under mitten av 80-talet började BSS locka allt fler till sina möten. Foto: Okänd/BSS.

Men BSS var på många sätt en folkrörelse, de hade något etablissemanget sneglade på med avund – engagerade idealister som gjorde stora uppoffringar och som gick in för sin sak till hundra procent. Ofta kunde faktiskt verksamheten fungera betydligt bättre och mer effektivt när man inte hade några stora ekonomiska resurser att röra sig med. Detta ser vi exempelvis inom Sverigedemokraterna idag, som på mycket kort tid gått från att ha varit ett i stort sett helt ideellt parti till att mer likna de etablerade partierna organisatoriskt. Även SD får numera statligt partistöd varje år. De aktiva i Bevara Sverige svenskt bestod av personer som gjorde allt för sin rörelse, medan Sverigedemokraterna på senare tid tyvärr lockat till sig en del karriärister och lycksökare som främst engagerat sig för sin personliga vinning och som kanske egentligen inte är speciellt nationalistiskt sinnade. Risken för att fel personer engagerar sig ökar tyvärr när en organisation får bättre ekonomiska resurser samt när man också har chansen att väljas in på arvoderade förtroendeuppdrag.

Tack vare att de aktiva medlemmarna i BSS blivit fler under 1980-talet och tack vare att dessa också var beredda att lägga en mindre summa var till föreningen varje månad kunde man flytta in i en alldeles egen lokal. Det var förvisso ingen stor, vräkig och påkostade lokal likt de lokaler etablissemanget hyrde för skattemedel. Men det var ändå en bra föreningslokal där man kunde hålla sina medlemsmöten och styrelsesammanträden. Med medlemmarnas hjälp hade man råd att behålla lokalen och föreningen kunde verka allt mer aktivt.


Vad kommer att hända med den svenska homogeniteten? Det frågade Sven Davidson i ett brev till landets kommuner. Illustrationer: Patrioten (BSS tidning) nr. 6 1985.

Brev till samtliga kommuner
Då invandringen till vårt land från utomeuropeiska länder ökade ytterligare under 1980-talet skickade Bevara Sverige svenskt ut ett brev till Sveriges samtliga 290 kommuner. Detta brev skrevs av BSS ordförande Sven Davidson och jag väljer här att publicera brevet i sin helhet då detta innehåller flera intressanta saker. Brevet skickades ut den 15 september 1984.

Kommunfullmäktiges ordförande. Herrar och kvinnor förtroendevalda. Vid årsskiftet träder den stora omorganisationen i kraft, när det gäller att ta emot nya flyktingar. AMS skall överlåta ansvaret på invandrarverket, som skall teckna kontrakt med så många kommuner som möjligt. SIV (Statens Invandrarverk) ligger i förhandlingar med ett 30-tal kommuner. Enligt Thord Palmlund har 40 kommuner redan slutit avtal och förklarat sig villiga att ta emot flyktingar. Allt detta är en källa till oro inte bara för oss i BSS, utan för en stor del av det svenska folket. Ty varifrån kommer flyktingarna? Det rör sig om människor från främmande kulturer och främmande nationer. Människor som ligger i fejd med varandra av religiösa och politiska skäl på hemmaplan. Minst fem miljoner i Afrika, afghaner i Pakistan, 3-4 miljoner ahmadiya-muslimer i Pakistan, iranska och irakiska desertörer, kurder, libaneser och palestinier.

Hur går det då med den svenska homogeniteten? Med språket, religionen, sammanhållningen och försvaret? Detta är det ingen som bryr sig om idag. Den svenska homogeniteten har i årtionden varit föremål för avund av statsbildare runt om i världen. Själva definitionen på en nation är fortfarande en statsbildning med utpräglat homogen befolkning, gemensamt språk och kultur, gemensam historia och en i stort sett gemensam religionsuppfattning. Alla dessa värden är man idag beredd att kasta på sophögen. På grund av en tillfällig liberal modenyck. Staten är beredd att betala kostnaderna för tomma lägenheter, kostnaderna för socialt uppehälle o.s.v. i åratal framåt. Detta liknar bondfångeri på högsta plan. Det blir som vanligt skattebetalarna, som får stå för kostnaderna och de kommande generationerna genom statslån. Vem som helst kan se att detta är ett himmelsskriande förräderi mot det svenska folket – och en kortsynt egoism från många kommuners sida. Thord Palmlund jämför den 8 september i Svenska Dagbladet den nya lagen med regalskeppet Wasa, som sjönk år 1628 innan det kom till havs. Han är rädd att skeppet skall lastas med för många flyktingar på en gång. För övrigt är han naturligtvis själaglad över en jämn och stark inströmning och arbetsbelastning på SIV i åratal framåt. Sista anslagsäskandet för kommande budgetår är drygt 500 miljoner kronor. Vi i BSS skulle hellre vilja jämföra regalskeppet Wasa med det svenska riket.

Enligt konjunkturinstitutet halkar Sverige obönhörligt efter de andra industriländerna i privat konsumtion per capita. Vi är nu nere på 9 – 10 plats i en jämförelse. Vi ligger efter Japan, Västtyskland, Danmark och Frankrike och har nu kommit i sällskap med Holland, Finland, Belgien, England och Italien. Då skall man komma ihåg att vi så sent som i slutet av 60-talet låg i jämnhöjd med Schweiz som den absoluta toppen i Europa. Det har gått snabbt utför, och man må leta efter andra orsaker än kostnader för invandrare och flyktingar, men då skall man också komma ihåg, att jämförelsen görs med länder, som drabbats lika hårt av oljeprishöjningar, lågkonjunkturer och arbetslöshet, kanske i ännu högre grad än vi. Var skulle vi kunna hamna på denna konsumtionslista om vi verkligen försökte få bort budgetunderskottet och dessutom började betala igen våra skulder? Statliga lån, som tagits just för att uppehålla konsumtionen med konstlade och fega medel. Då hamnade vi på den absoluta botten i Europa.

I Gävleborgs län finns 15.000 öppet arbetslösa. I Stockholms län finns ca 18.000. Hans Hagnell har tiggt och bett regeringen om pengar för arbetsskapande åtgärder. Han har fått nej. Men öronmärkta pengar – och förmodligen lånade pengar har funnits för kommande flyktingströmmar. Inser ni inte hur sjukt det hela är? Humanitetens principer har gått för långt lär i landet. Världens mest skattetyngda folk med en ränteskuld på c:a 63 miljarder i år. Vi ber er fatta mod. Skriv ej kontrakt med Invandrarverket. Om detta redan är gjort, så säg upp avtalet omedelbart.

Sven Davidson. Ordförande.


Fortsättning följer!

2014-12-27 13:15:19

Mattias From


Frågesport
-Enkel
-Medel

Gästbok
Besök vår gästbok!